Vildthegn og volierenet

Her finder du et udvalg af vildthegn i god kvalitet. Et ordentligt vildthegn er ofte en forudsætning for succesfuld etablering af levende hegn og vildtremiser - og et ordentlig vildthegn kræver ordentlige materialer.

preload spinner

Vælg det rigtige vildthegn...

Vildthegn findes i mange forskellige udførsler. Først og fremmest er der selvfølgelig højden på hegnet. Generelt er hegn på 140 cm beregnet til råvildt - til de større hjortevildtarter kræves et højere hegn. Højden på hegnet påvirkes selvfølgelig også af om vildthegnet står på en vold eller i en grøft.

 

Pæle til vildthegn

Langt det billigste - og også en rimelig pæn løsning - er at anvende galvaniserede jernpæle til vildthegnet. Til 140 cm højt vildthegn anvendes 200 cm lange pæle. til 156 cm og 170 cm højt vildthegn anvendes 230 cm lange pæle. I hjørnerne skal pælene monteres med skråstivere. Ved jernpæle bruges clamps til at samle skråstiver og hjørnepæl.

 

Vil man lave et lidt mere nydeligt hegn, kan man vælge træpæle. Egepæle kan anvendes, men den bedste træart til hegnspæle er robinie. Man kan også vælge en mellemting, hvor hjørnepæle og evt. hver 3. eller 5. mellempæl er i træ.

 

Pælene til et vildthegn placeres med 5-7 meters mellemrum. For et pænt resultat er det vigtigt at man sørger for den samme afstand mellem alle pælene.

 

Haretæt vildthegn

At et vildthegn er haretæt, dækker over at de nederste masker i hegnet er mindre end de øverste, og altså ikke umiddelbart kan passeres af en hare. I praksis er det dog meget svært at sætte vildthegnet så det er haretæt. Der vil næsten altid være steder hvor vildthegnet ikke "slutter tæt" mod jorden. Dertil findes der eksempler på at harer lærer sig at springe igennem de større masker højere oppe i vildthegnet. Selvom vildthegnet ikke er haretæt, vil det dog under alle omstændigheder besværliggøre passagen for harerne, og nok holde hovedparten ude.