Udsætning af vildt

Udsætning af vildt  - Agerhøns, fasaner og gråænder - har lange traditioner i Danmark, og er forhåbentlig også en del af den danske jagt og vildtpleje i fremtiden.

 

Udsætning af vildt foregår på mange niveauer. Lige fra den lille hobbyudsætning - mest for hyggens skyld - til større udsætninger, hvor udsætningen er en del af et professionelt drevet jagtvæsen.

 

Først og fremmest er der en masse love og regler der skal overholdes i forbindelse med udsætning af vildt. Her kan jeg hjælpe med at sikre at vildtudsætningen overholder de regler og love der gælder for området. Dette kan typisk være aktuelt på ejendomme hvor jagten er lejet ud til eksterne jagtlejere. Overtrædes reglerne kan der nemlig være risiko for at ejeren af ejendommen, eller forpagteren af landbrugsjorden trækkes i grundbetalingen som følge af reglerne om krydsoverensstemmelse. Der er dog gode muligheder for at lave vildtpleje indenfor disse rammer, så man bør som udgangspunkt ikke opfatte love og regler som nogen større begrænsning.

 

Udover den rent juridiske del af udsætningen, er der også den praktiske del. Succes med udsætning af vildt kræver hårdt arbejde og de rigtige forudsætninger. Både i form af de rent fysiske rammer for udsætningen, såvel som de rigtige viden hos de der skal varetage udsætningen. Terrænnet skal kunne bære den mængde vildt der udsættes, så ofte vil udsætning af vildt skulle suppleres med andre former for vildtpleje.

 

Inden man går i gang bør man nøje overveje om man har tid til at passe den udsætning man tænker sig, og man bør overveje hvad målet er. Ønsker man sig en større fasanudsætning med henblik på afholdelse af klapjagter i efteråret, så er det relativt arbejdskrævende. Ønsker man at udsætte et enkelt par agerhøns for hyggens skyld, eller 15 gråænder, er det et noget mere overskueligt projekt.