Om Vildtremisen.DK

En vildtremise er en mindre beplantning af enten et- eller flerårige planter. Beplantningen har til hensigt at skabe et levested for vildtet i et ellers monotont landbrugslandskab. Vildtremiser er - i bred forstand - altså levesteder for alt det vilde - både jagtbart og ikke jagtbart.

 

Vildtremisen.dk har som mission at være medvirkende til at skabe levesteder for vildt - lige fra det mindste insekt til de store krondyr. Det sker ved at sælge forskellige produkter til skabelsen af disse levesteder. Primært frø, men også redekasser, foderstationer og foder. Kort sagt alt der kan forbedre vildtets muligheder for at overleve og formere sig i et relativt monotont landskab som det danske.

 

Vildtremisen.dk ejes og drives af Asbjørn Hellesøe-Jensen - se CV på LinkedIn - Klik HER

 

En stor interesse i og kærlighed til naturen - og særligt jagt og vildtforvaltning - har ført til at jeg har uddannet mig indenfor det fagområde. Først som jordbrugsteknolog og siden til vildtforvalter - undervejs blev det også til en handelsuddannelse, der for alvor skabte interessen for e-handel. Herefter arbejdede jeg for en af de større danske rådgivnings- og handelsvirksomhed indenfor skov- og naturområdet - bl.a. med udvikling af en webshop med salg af forskellige frøblandinger. Jeg havde i lang tid haft lyst til at blive selvstændig og da muligheden opstod blev den grebet.

 

Med virksomheden Vildtremisen.dk tilbyder jeg forskellige produkter til vildtpleje og andre natur- og vildtvenlige tiltag på din ejendom eller dit jagtterræn. Det kan være alt lige fra redekasser til småfuglene i villa-haven eller frø til

 

Jeg har stort fokus på at sælge kvalitetsprodukter, og vælger omhyggeligt leverandører ud. Kort sagt ønsker jeg at kunne stå inde for det jeg sælger. Og da jeg i mange tilfælde finder - eller opfinder - nye produkter fordi jeg selv lige står og mangler et eller andet, giver det næsten sig selv at de fleste produkter bliver testet i praksis.

 

Jeg har ingen ambitioner om at være markedets billigste, da jeg ved at det vil kræve at jeg går på kompromis med kvaliteten - både hvad angår fagligheden og kvaliteten af de fysiske produkter. Min ambition er at være den fagligt dygtigste når det kommer til vildt- og terrænpleje, og at kunne levere en bred vifte af kvalitetsprodukter fra ind- og udland, som du ikke nødvendigvis kan finde andre steder.

 

Hvis det er muligt importerer jeg selv produkter - først og fremmmest for at sikre en fornuftig pris uden fordyrrende mellemled, men den direkte dialog med producenterne er også en del af kvalitetssikringen.

 

Jeg udfører ikke entrepenørarbejde som f.eks. såning, men qua min brancheerfaring har jeg et bredt netværk og henviser gerne til en entrepenør jeg kan sige god for.

 

Sideløbende med interessen for jagt og natur, har jeg også interesseret mig lidt for e-handel, hvilket jeg også har arbejdet proffesionelt med på bestyrelsesniveau hos JMKiil.dk, Kalkmaling.dk og Legehus.dk