Indberetning af udsætning

Loven foreskriver at al udsætning af fuglevildt skal indberettes senest 7 dage efter udsætningen har fundet sted.

 

Udover at indberette udsætning skal du lave en optegnelse af, hvor på terrænet fuglene er udsat. Den optegnelse skal gemmes i 2 år, sammen med de papirer omkring blodprøvning der medfølger fra opdrætteren. Disse skal kunne forevises ved eventuel kontrol.

 

Indberetningen foregår digitalt via Miljøstyrelsens website. Nedenfor findes en step-by-step guide til systemet:

 

1.

Klik ind på: https://mst.dk/friluftsliv/jagt/udsaetning-og-indfangning/indberetning-for-udsaetning-af-fasan-agerhoene-og-graaand/

 

Nederst på siden klikker du enten på ”Indberetning via borger.dk”, hvis du indberetter som privatperson med dit personlige Nem-ID, eller ”Indberetning via virk.dk”, hvis det er et virksomheds-Nem-ID du anvender.

 

2.

Når du er logget ind, er du i gang med selve indberetningen. Første skridt er at vælge din rolle – dvs. er du ejer eller forpagter af ejendommen, hvor udsætningen foregår, eller er du ”repræsentant” - dvs. jagtlejer, repræsentant for et konsotie, skytte eller lignende. Når du har valgt din rolle, klikker du ”fortsæt” nederst til højre. Systemet der anvendes kan af og til reagere relativt langsomt, så tålmodig er en nødvendighed når du har klikket ”fortsæt”.

 

 

 

3.

I eksemplet er der valgt ”repræsentant”, og næste step er at udfylde forskellige informationer om dig selv. Indberetter du som virksomhed, kan du hente oplysningerne via CVR-nummer. Ellers udfylder du felterne og klikker igen fortsæt – husk at være tålmodig!

 

 

4.

Næste skridt er at udfylde oplysninger på ejeren eller forpagteren af ejendommen. I langt de fleste tilfælde vil det nemmeste være at søge oplysninger frem via CVR-nummer. Klik igen ”fortsæt” og vent.

 

 

5.

Næste step er at udfylde hvilken vildtart det drejer sig om, hvor mange fugle og hvilken dato de er udsat. Klik ”fortsæt” og vent.

 

 

6.

Sidste step. Her angiver du de nærmere detaljer. Adressen hvor udsætningen er foretaget angives. Er der ikke en egentlig adresse, angiver du nederst postnummeret og nærmeste vejnavn.

 

I eksemplet drejer det sig om ænder, og her skal du angive størrelsen på de søer der er udsat i, og hvor mange ænder der er udsat.

 

Det er også muligt at vedhæfte eventuelle bilag – f.eks. kortbilag – men det er ikke et krav!

 

 

Når du har udfyldt skemaet trykker du ”Godkend og send”, og så er du i mål. Af og til får man en fejlmeddelelse her, og det eneste der tilsyneladende virker er at starte forfra. Det er ikke nødvendigvis fordi du har lavet fejl undervejs.

 

God arbejdslyst!