Foder - øvrigt vildt

Foder og sliksten til klovbærende vildt

preload spinner

Udstyr til vildtfodring

Hos Vildtremisen.dk finder du et udvalg af kvalitetsartikler til fodring af vildt samt ikke mindst vildtfoder i en kvalitet der sikrer at det rent faktisk giver mening at fodre vildtet på dit jagtterræn eller på din ejendom.

Fodring af vildt

Fodring af vildt kan være motiveret af mange faktorer. Man kan fodre på et jagtterræn for at holde på vildtet, styre vildtet de rigtige steder hen eller for at øge bæreevnen eller kvaliteten af vildtet. Det er vigtigt at fodringen sker på den rigtige måde - med omtanke - da forkert fodring kan risikerer at gøre det stik modsatte af det som egentlig var hensigten. For at sikre dette er det vigtigt at bruge vildtfoder i en god kvalitet. Dårligt foder kan medføre mistrivsel, sygdom og i værste fald død for vildtet. Det giver derfor ingen mening at spare penge på foder, hvis man ender ud i at slå vildtet i hjel.

God hygiejne ved fodring af vildt

Ved fodring af vildt er det meget vigtigt at have øje for at hygiejnen skal være god. Foderpladsen vil - afhængig af vildtarter og antallet - ret hurtigt bære præg af trafikken til og fra foderet og selve fødesøgningen. Det er derfor en rigtig god idé at flytte foderpladserne med jævne mellemrum. Derudover skal man sørge for - i videst muligt omfang  - at forhindre rotter og mus har adgang til foderet. Det gøres ved enten at bruge fodertønder med spiraler eller lignende, eller ved at anvende en foderspreder der dagligt spreder en passende mængde foder, som vildtet kan æde op i løbet af dagen. Foderkasser til hjortevildt kan i nogen grad også rottesikres, ved at sørge for at benene på foderkassen er monteret på siden, så disse ikke kan bruges som direkte adgangsvej til selve fodertruget. Under alle omstændigheder kan det dog være nødvendigt af og til at gøre en indsats mod rotter på foderpladserne. f.eks. ved fældefangst.