Fælder

Her finder du et udvalg af fælder i både tråd og træ og til en række forskellige rovdyr og skadedyr. Fælderne er afprøvet - jeg bruger dem selv, og kan stå inden for kvaliteten. Skulle du mangle en fælde i mål, som ikke findes her på siden, så kontakt mig og hør om ikke det kan skaffes. Skal du bruge større mængder fælder f.eks. til regulering af mårhunde eller mink, så kontakt mig ligeledes og få et godt tilbud.

preload spinner

Fælder til rovvildt

Fælder til fangst af forskellige rovvildtarter kan have mange forskellige udformninger, og være bygget i mange forskellige materialer. Hos Vildtremisen.dk forhandler jeg fælder, som jeg selv har testet og brugt. Erfaringsmæssigt ved jeg hvad der betyder noget. F.eks. er træfælder gode og ofte nemme at camouflere, men de er tunge og bakse rundt med i terrænnet. Trådfælder er lette, men ofte bygget for simpelt, så en sur ræv, kan splitte fælden fra hinanden.

Fældefangst

Når man vil fange et hvilket som helst dyr i en fælde, er det vigtigt først at sætte sig ind i den gældende lovgivning. Fældefangst er reguleret af bekendtgørelse om vildtskader. Her finder du al den information du har behov for inden du begynder at sætte fælder. Det gælder oplysninger som maksimal størrelse på fælder til forskellige dyr, hvilke dy der må fanges i fælder og under hvilke forudsætninger.

 

Derudover er det afgørende for at få succes med fældefangst, at man har et godt kendskab til den pågældende vildtarts biologi og levevis. På den måde kan man bedre forudsige, hvor fælden skal stilles, på hvilken årstid det vil give mening at sætte fælden, og hvad der vil være godt at bruge som madding i fælden.

 

Opstilling af fælder

I mange tilfælde kan det være en rigtig god idé at opstille fælden nogen tid før den aktiveres, og lade den være inaktiv og åben i nogen tid. Herved vil fælden ikke længere lugte af menneske eller andet som det dyr man ønsker at fange, forbinder med fare.

Fælder sættes bedst hvor man ved dyrene færdes jævnligt - ved vildtets veksler. Nogle vildtarter kan snildt fanges uden egentlig madding, da de er naturligt nysgerrige på huller og huler. Her gælder det således bare om at stille fælden korrekt. Andre vildtarter kræver madding - eller bait, som mange kalder det - i fælden.

Ofte er gode steder - lidt afhængig af hvad man vil fange - langs med hegn, stendiger, åer og bække. Ved grøfter, skovkanter og andre steder, hvor vildtet naturligt vil færdes. En bro - eller bare et bræt eller en væltet træstamme over en å, bæk eller grøft, kan også være en god placering til fælden.

Sætter man f.eks. fælden ved en å, kan man ofte finde nogle døde grene eller småtræer, som man kan placere som “ruse-arme”, der leder vildtet hen til indgangen på fælden.

Fangstteknik

Man kan og forsøge at tilvænne de/det dyr man vil fange fælden mere aktivt. Det gøres ved at lokke dyrene til og vænne dem til at gå i fælden for at få mad. Dette kan kombineres med brug af vildtkamera, så man kan overvåge hvilke dyr der kommer til fælden og hvem der henter dagens måltid i fælden. Når man så kan konstatere at det dyr man gerne vil fange kommer regelmæssigt, er det tid til at aktivere fælden.

Teknikken med fodring i og omkring fælden og overvågning i forbindelse hermed, anvendes blandt andet af jægere i forbindelse med fangst af mårhunde, men også af professionelle i forbindelse med indfangning af vildtkatte. Metoden er særdeles effektiv idet den sparer dig for mange tilsyn med fælden.

Fældealarmer

Hos Vildtremisen.dk har vi løbende fulgt udviklingen indenfor fældealarmer, og sælger også sådanne her på siden. Fældealarmen sparer dig for de lovbefalede 2 daglige tilsyn af dine fælder, og kan derfor i høj grad gøre din fældefangst mere effektiv. Se mere om fældealarmerne på produktsiden for CatchAlive fældealarmer.