All-round frøblandinger

preload spinner

All-round vildtageren

All-round vildtageren tilbyder vildtet lidt af hvert. Der skal være blomster til insekter, frø til fuglevildt, grøntføde til hare og hjortevildt og dækning for småvildtarterne. Når vildtageren skal kunne alt dette på engang, skal det selvsagt være en blanding af mange forskellige plantearter. Sammensætningen i blandingerne er dog ikke tilfældig, da det er vigtigt at forholdet mellem de enkelte vildtafgrøder er nøje afpasset, så de ikke vokser fra hinanden, men istedet supplerer hinanden. Udsving i etabelring af vildtageren, forskelle i vejrforhold osv. vil dog ofte give vidt forskellige udfald med den samme frøblanding.