Frø - Rene vildtafgrøder

Søger du frø af enkelte arter af vildtafgrøder, så finder du dem her! Det giver dig mulighed for selv at blande vildtafgrøderne til dine egne spændende vildtblandinger eller lave vildtagre bestående af kun en enkelt vildtafgrøde.

preload spinner

Vildtafgrøder

Vildtafgrøder er en betegnelse for afgrøder der dyrkes primært for at tilgodese vildt og insekter. Nogle af vildtafgrøderne kendes også fra havebrug og landbrug, men som vildtafgrøder dyrkes de med et andet formål end at skulle ende som foder for husdyr eller som mad til mennesker. Det gælder f.eks. fodermarvkål, der også er anvendelig som grøntfoder til husdyr, som køer og får, og quinoa, der er meget anvendt som menneskeføde, hvor man koger de tørrede kerner ligesom ris, bulgur og lignende.

Hvordan blander man vildtafgrøderne?

Hvis du går i gang med at blande dine egne vildtblandinger er det vigtigt at du gør det rigtigt. Mængden af frø skal afstemmes i forhold til hinanden, og det gør du ved at se på udsædsmængden for de enkelte vildtafgrøder. Det er klart at storfrøede vildtafgrøder som ærter, hestebønner og solsikke, der fylder meget mere end småfrøede som hvidkløver, honningurt og fodermarvkål, forholdsmæssigt skal udgøre en større del af frøblandingen.

 

Har du to vildtafgrøder - den ene med en udsædsmængde på 40 kg/hektar og den anden med en udsædsmængde på 5 kg/hektar - som du ønsker at blande, beslutter du dig først for forholdet mellem de to vildtafgrøder. Beslutter du at der skal være halvt af hver, skal du bruge 20 kg/hektar af den ene og 2,5 kg/hektar af den anden. Har du en halv hektar der skal sås til skal du dermed bruge 10 kg + 1,25 kg for at vildtafgrøderne er blandet 50/50 målt på antallet af planter i den færdige vildtager.

 

Brug af enkelte vildtafgrøder

Satser du på kun at så en enkelt vildtafgrøde, er det meget vigtigt at du er omhyggelig med forberedelse af såbed, og ligeledes får sået den rigtige mængde frø i den rigtige dybde. Risikoen når man arbejder med en vildtafgrøde for vildtblandinger er, at hvis den ene vildtafgrøde mislykkes er der ikke andre vildtagrøder der kompenserer.

 

Man bør ligeledes orientere sig grundigt omkring vækstbetingelser, næringsstofforhold og lignende, så man får valgt en vildtafgrøde der trives optimalt på lokaliteten.