Kål, majs, sorghum og hirse

Kål, majs, sorghum og hirse anvendes som dækningsgivende og fødeproducerende vildtagre. For at gøre udvalget mere overskuleigt blandt de mange andre vildtafgrøder og frøblandinger, har jeg samlet udvalget af disse fire arter i denne kategori. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

preload spinner

Kål til vildtagre

Kål dækker over en større gruppe korsblomstrede vildtafgrøder med vidt forskellige egenskaber. Der er meget hurtigtvoksende og voldsomme kåltyper, og der er mere forsigtige typer. Der er nogle der tåler rigtig meget kulde og der er nogle typer der klasker sammen ved den mindste frost.

 

Majs til vildtagre

Majs er velkendt af mange, og har bestemt visse kvaliteter som vildtafgrøde. Det er dog også en relativt omkostningstung afgrøde at dyrke, hvilket man skal have med i overvejelserne. Kål og sorghum kan være gode alternativer. Man bør ikke dyrke majs uden gødning og enten kemisk eller mekanisk ukrudsbekæmpelse.

 

Sorghum til vildtagre

Sorghum dækker over en større gruppe af sorter, der har vidt forskellige egenskaber. Generelt har de svært ved at modne 100% af i Danmark, da vi ligger på nordgrænsen af hvad der rent dyrkningsmæssigt kan lade sig gøre. Sorghum dyrkes derfor ikke så meget for frøene som for dækningen, der er fint på højde med den dækning majs kan give. De højere typer falder noget sammen om vinteren, men dværgsorghum holder sig oprejst.

 

Hirse til vildtagre

Til vildt anvendes der 3 forskellige typer hirse: rød hirse, hvid hirse og japansk hirse(rørhirse). Hirsen modner ret hurtigt og giver dermed masser af frøføde til fuglene. Rød og hvid hirse er ikke ret stive i stråene og klasker sammen i løbet af efterår og vinter. Japansk hirse eller rørhirse er mere stivstrået og holder sig fint stående hele vinteren. Hirse fungere dermed også fint som dækningsgivende vildtager. Tanka Millet Mix, som jeg forhandler, er en blanding af de 3 typer i et nøje afstemt forhold. Alle 3 typer kan også skaffes hver for sig - kontakt mig hvis du ønsker det.