Fasanfoder

Fasanfoder i forskellige varianter - foder til fasaner i alle aldre og på alle årstider! Vi sælger kraftfoder fra Brdr. EWERS, der er i en rigtig god kvalitet. Der er både start 1 og 2, samt det almindelige voksefoder, som er et rigtig godt fasanfoder til udsatte fasaner i tiden fra de sættes ud i skoven og til de slås over på hvede eller majs. 

preload spinner

Fasanfoder

Det er vigtigt at vælge et godt foder til sine fasaner - typisk udsatte fasaner, men der er ikke noget i vejen for at fodre vilde fasaner med kraftfoder. Særligt sidst på vinteren vil et tilskud af kraftfoder til vilde fugle have stor værdi, da det er her fasanhøne har brug for ekstra energi til ægproduktion og senere rugning.

 

Kvaliteten af foderet er dels det rent indholdsmæssinge og dels den tekniske kvalitet af kraftfoderpillerne. Hvis pillerne smuldrer nemt og suger fugt er foderet selvsagt ikke ideelt til fodring i det fri, og især ikke til fodring på jorden - netop som man ønsker at fodre sine fasaner på udsætningspladsen og senere når de skal fodres ud til efterårets såter.

Fodring af udsatte fasaner

Når man fodrer sine udsatte fugle er det vigtigt at tænke i "beskæftigelse". Ofte hører man om at fuglene forlader udsætningspladsen og vandrer ud af terrænnet - til trods for at der er masser af foder til de udsatte fasaner på og omkring udsætningspladsen. I de tilfælde skyldes det ofte at fasanerne har for "nemt" ved at fylde kroen, og herefter går de på opdagelse og vandrer ud af terrænet - og måske kommer fasanerne ikke hjem igen. Man bør derfor fodre på en måde så fasanerne er beskæftiget med at æde i længere tid. Det gør man lettest ved at sprede foderet over et større areal - fasanerne skal nok finde det. Har man stadig udfordringer med at holde fasanerne på og omkring udsætningspladsen, kan man eventuelt sprede foderet ud over et område dækket med halm. Fodrer man på den måde, så skal fasanerne skrabe for at finde foderet, og bruger derved længere tid på fødesøgning, samt de får aktiveret deres naturlige instinkter.

Mange har forsøgt at opstille fodertønder til de udsatte fasaner, men fodrer man ad libitum med kraftfoder i fodertønder er der en overhængende risiko for at fasanerne går på opdagelse udenfor terrænet og ikke vender tilbage. 

Derfor er min klare anbefaling at man fodrer sine udsatte fasaner dagligt og spreder foderet over et større område, så fasanerne holdes beskæftiget. Der er mere arbejde i det, men resultatet er også langt bedre.

Sørg ALTID for at fasanerne har rent drikkevand tilgængeligt. Det gør man efter min mening bedst med en lukket beholder - tønde, palletank eller lignende - med drikkenipler.

Fodring af fasaner med kraftfoder

Kraftfoder anvendes oftest til fasaner i opdrætsfasen. Når fasanerne er udsat vender man dem gradvist til at æde hvede eller majs. Der er dog ikke noget i vejen for at man i visse andre perioder kan fodre fasaner med kraftfoder. Særligt aktuelt er det at fodre med energiholdigt kraftfoder i den sene vinter og det tidlige forår, hvor fasanhønen har behov for rigelig energi til ægproduktion. Dette kan udmærket foregå fra fodertønder, som i så fald bør skærmes for det klovbærende vildt.

Fodermængde til udsatte fasaner

Hvor meget foder man bruger afhænger i høj grad af hvor meget spild man har. Som udgangspunkt kan man regne med 65-70 gram pr. fugl pr. dag, hvilket svarer til et halvt kilo pr. uge/fugl. Dette er selvfølgelig et gennemsnit over perioden hvor fasanerne fodres med kraftfoder, da de skal have fodermængden gradvist øget i takt med de vokser. Derudover vil fasankyllingerne i større eller mindre grad også supplere med naturligt forekommen føde.