Løvtræer og buske

Nedenfor finder du et udvalg af forskellige løvtræer og buske til vildt. Du er altid velkommen til at sende en forespørgsel omkring dit plantningsprojekt via kontaktformularen og få råd og vejledning omkring plantevalg og -sammensætning og lignende.


Buske til vildt

Det primære formål med buske til vildt er at give god dækning og give læ for vildtet. Sekundært er der mange af buskarterne der også giver en del føde i form af frugt, bær eller nødder. Som hovedregel anbefaler jeg at bruge minimum 75% buske i vildtplantninger.

 

Træer til vildt

Træer til vildt kan give føde i form af frugt, bær eller nødder og så kan træerne selvfølgelig på længere sigt fungere som redetræer for mange forskellige fuglearter. Derudover er det meget udbredt at plante nogle hurtigtvoksende træer som ammetræer i vildtplantninger. Ammetræernes funktion er at mindske ukrudtstrykket og skabe en gunstigere mikroklima for de egentlige blivende buske og træer. Ammetræerne skal således fjernes igen - typisk efter 3-7 vækstsæsoner. Gør man ikke det risikerer man at de kraftigtvoksende ammetræer også udkonkurrerer de arter man egentlig havde tænkt skulle udgøre den blivende beplantning.

 

Generelt