Plantepakker

Her finder du udvalget af plantepakker. Pakkerne er sammensat til specielle vækstbetingelser eller med særlig fokus på at tilgodese en eller flere vildtarter eller andre særlige formål. Har du et specielt behov, så kontakt mig endelig for råd og vejledning om plantevalg og -sammensætning.


Lokalitetstilpassede vildtplantninger

Det er afgørende at man vælger plantearter der kan gro på den lokalitet man ønsker tilplantet. Vælger man de forkerte arter, vil de i værste fald gå til - alternativ klare sig dårligt i konkurrencen mod ukrudt. I forhold til lokalitetstilpasning er de afgørende parametre jordbundsforhold, hvor våd/tør lokaliteten er, vindudsathed og saltpåvirkning. Vælger man sine vildtplanter udfra disse fire parametre går man ikke helt galt i byen.

Vildtplantning med tilskud

Mange tilbyder at plante med tilskud, men efter selv at have været i den branche gennem en årrække kan jeg konkludere at der er såvel fordele som ulemper ved dette. Man bliver begrænset i sit plantevalg og valg af renholdelsesmetode. Derudover kan man risikerer at skulle tilbagebetale hele eller dele af tilskuddet hvis områder af beplantningen mislykkes.

Buske og træer til vildt

Hvilke træer og buske skal man så vælge når man planter for vildtet? Først og fremmest skal det være nogle der kan trives på lokaliteten og dernæst skal man selvfølgelig overveje hvilken funktion planterne skal have for vildtet, og hvilke vildtarter det drejer sig om. Selvsagt er der stor forskel på hvad man bør plante på hedejord for kronvildt og i lerjord for fasaner.

 

Generelt bør man overvejende plante buske og mindre træer. De giver god dækning og læ for vinden, hvilket ofte er det primære formål. Fodring kan i høj grad kompensere for et lavt naturligt fødeudbud, men alligevel bør man også plante nogle arter der kan bidrage med føde til vildtet. For det klovbærende vildts vedkommende kan det både være i form af blade, knopper, skud, frugter, nødder - sågar bark. For fuglevildtet er det primært bær, frugter og nødder det handler om.

 

Plantesammensætning til vildtplantning

Den rigtige sammensætning af planter er vigtig for det rigtige resultat. Planterne skal suplere hinanden og ikke konkurrere unødigt med hinanden. Derudover bør man have blik for at nogle planter giver god dækning ved jorden, andre er gode siddetræer og andre igen giver frugter eller nødder, som fugle og hjortevildt kan æde. Afhængig af hvad formålet med vildtplantningen er, bør man igennem sammensætningen af planter forsøge at få formålet dækket ind.

Planteplan for vildtremiser og læhegn

Sædvanligvis planter man med en rækkeafstand og planteafstand på 1-2 meter. Rækkeafstanden vil i de fleste tilfælde forsøges tilpasset efter renholdelsesmetoden. Har man en harve på 1 meter, som man har til hensigt at harve mellem rækkerne med, bør man f.eks. plante med 1,3 meters rækkeafstand. Afstanden mellem planterne i rækken kan også variere. Dels bør planterne stå så tæt at de nogenlunde hurtigt lukker sammen - typisk i løbet af 2-3 vækstsæsoner. Der bør dog også være så langt i mellem at de kan buske sig tilstrækkeligt. Plantearten kan også have indflydelse. Sitkagraner man gerne vil have busker sig, kan f.eks. fint plantes på 2 x 2 meter, hvorimod rød snebær der skal give et tæt dække fint kan plantes på ½ x ½ meter - så fremt det er muligt i forhold til renhold.